Od Redakcji PDF  | Drukuj |  e-mail
13.11.2009.

Dział  GRUPY  I  RUCHY  zawiera informacje o nowych ruchach religijnych i parareligijnych, kościołach i związkach wyznaniowych. Jego celem – zgodnie z Deklaracją Dominikańskich Ośrodków Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach – nie jest utworzenie „katalogu sekt”. To, że dany ruch albo związek wyznaniowy znajduje się tutaj bądź nie, nie świadczy to tym, że jest on lub nie jest sektą. Umieszczenie danego ruchu, kościoła czy związku wyznaniowego w zasobach portalu świadczy najczęściej o tym, iż stosunkowo często nasze dominikańskie Ośrodki otrzymywały niepokojące sygnały bądź pytania dotyczące tej grupy. 

W naszym ujęciu zjawiska sekty zwracamy szczególną uwagę na wymiar psychomanipulacji istniejący ponad różnicami doktrynalnymi. Podawane przez nas informacje mają często także wymiar subiektywny, związany z negatywnym doświadczeniem kontaktu z danym ruchem, kościołem, związkiem wyznaniowym.

Portal BADZWOLNY.EU nie jest portalem religioznawczym, stąd nie umieszczamy na nim źródłowych informacji dotyczących poszczególnych grup. Portal ma charakter informacyjno-profilaktyczno-poradniczy i jest próbą spojrzenia na nowe ruchy religijne i parareligijne, kościoły oraz związki wyznaniowe od strony, której one same zapewne nigdy by nie ukazały. 

Redakcja BADZWOLNY.EU

 
home | o nas | wydarzenia | porady | słownik | grupy i ruchy | zjawiska | prawo a sekty | kościół a nrr | książki | linki | kontakt
Copyright (c) 2007, BadzWolny.eu | Obsługa informatyczna: Grapes.pl